top of page

הצעות לקורסים

לפניכם מגוון של נושאים המתגבשים יחדיו לכדי קורסים, את רוב הקורסים ניתן לקבל בגרסאות מקוצרות יותר / בשיעורים חד פעמיים

להזמנת קורס ופרטים נוספים - Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page