top of page

סודות הותיקן

קורס זה מתחקה אחרי הפיכת הותיקן למרכז כוח ועצמה, המבקש לנהל את העולם (נפשות המאמינים, מדינות ויבשות) באמצעים שונים. עם כל העליות והמורדות שידע ארגון זה – נוצרה בסופו של דבר משוואה: יש יורש לישוע, ובידיו המפתחות לישועה. בעבר קראו לו פטרוס וכיום הוא נקרא: האפיפיור.

נושאים מרכזיים

פטרוס האפיפיור הראשון: כיצד הפך הדייג לממלא מקום המשיח עלי אדמות.

אפיפיורים במחתרת : הנהגת הכנסייה ברומא בתקופת הרדיפות.

ליל סילבסטר הקדוש : למי באמת רוקדים ?

אפיפיור וצדיק: גריגוריוס הגדול והעיצוב של הכנסייה הקתולית.

ברית עולם בין הכנסייה רומא ומלכי אירופה: מדוע מזוהה הכנסייה הקתולית עם המערב?

תקנות אפיפיורים בנוגע ליהודים: היסטוריה מסובכת - האם הגנה הכנסייה על היהודים במהלך ההיסטוריה או רדפו אותם?

מ"גלות בבל של הכנסייה" ועד "הזונה הגדולה של בבל": האפיפיורות בעידן הרפורמציה.

תנועת ההשכלה, החילון והמודרנה וכיצד השפיע משפט דרייפוס על האפיפיורות?

האפיפיורות במאה ה20 : פיוס השנים עשר והשאלה הבלתי פתורה ביחס לשואה לעומת יוחנן העשרים ושלושה – כמעט חסיד אומות העולם.

יוחנן פאולוס השני או קרול וויטילה – ספורטאי, שחקן, גיבור פוליטי, אפיפיור ולאחרונה גם קדוש.

ביקורים "מלכותיים" בארץ הקודש : פאולוס השישי, יוחנן פאולוס השני ובנדיקטוס השישה עשר.

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page