top of page

תולדות הנצרות

בקורס זה נתודע לקורות הנצרות ומוסדותיה באלפיים שנות קיומה: מדמותו של ישוע מנצרת והכתוב בברית החדשה דרך עקרונות האמונה, מוסד הנזירות, הפולחן הנוצרי, הערצת הקדושים, מוסד האפיפיורות, המהפיכה הפרוטסטנטית, תנועת הצליינות האנטישמיות הנוצרית ואהבת ציון הנוצרית...

הקורס מלמד ומעמיק במושגי יסוד, בדמויות המרכזיות, בתופעות ובתהליכים אשר עצבו את דמותה של הדת הגדולה בעולם.

נושאים מרכזיים

1. ישוע מנצרת – בין היסטוריה למיתולוגיה
2. הברית החדשה כפרשנות אלטרנטיבית למקרא וליהדות בית שני
3. מהו היה סוד הצלחתה של הנצרות מהיותה כת נרדפת לדת שלטת?
4. שבע המעלות הנוצריות ושבעת החטאים – מהו סולם הערכים הנוצרי?
5. נזירים ומנזרים – מהמדבר לאירופה ובכלל
6. הפולחן הנוצרי – מה"קדיש" והקידוש לתפילת "אבינו שבשמיים" ולמיסה כפולחן היסוד בנצרות
7. "אחרי מות... קדושים אמור" – כיצד ומדוע צמחה הערצת הקדושים? מרטירים (מקדשי השם) ודמויות ססגוניות בחוויה הנוצרית
8. מאמונה לממסד – כיצד צמחה הכנסייה מקהילה למוסד שלטוני והמקרה המיוחד של האפיפיורות
9. "הו תמימות קדושה..."! המהפיכה הפרוטסטנטית, האומץ לבקר ולשנות ובשורת האמונה לפי יאן הוס, מרטין לותר וזיאן קלווין
10. סכיזופרניה תאולוגית- גאוגרפית: הצליינות הנוצרית היחס הכפול של הנצרות לארץ הקודש
11. אנטישמיות ואהבת ציון – המקורות של האנטישמיות הנוצרית להבדיל מתופעות של אהבת עם ישראל והציונות הנוצרית בימינו.
12. היפוך תפקידים: נצרות ונוצרים במדינת היהודים.

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page