top of page

הנצרות המערבית, זרמים, מסדרים, יצירות והלכי רוח

הנצרות המערבית היא ערש יצירתן של התארגנויות כנסייתיות, קבוצות וחברות דתיות, הגות ויצירה. באלף השני לספירה הפכה הכנסייה לרבת פנים ורבת גוונים, כפי שניתן לראות עד היום במגוון החברתי, ארגוני ורעיוני של הכנסיות השונות. מיסטיקנים קתולים מזה וסגפנים פרוטסטנטיים מזה... בקורס זה נשמע על הנצרות בציביליזציה המערבית: התהליכים והמהפיכות, אורח החיים וחיי הפרט תחת מטרית האמונה בישוע.

נושאים מרכזיים

1. המהפכה של לותר -- לידתה של הפרוטסטנטיות
סערה שהתבשלה כמאתיים שנים, פרצה בדרמה גדולה במאה ה- 16: מרטין לותר ובעקבותיו יבשת שלמה - העזו לערער על מוסכמות ועל תכתיביה של הכנסייה הקתולית. מי עמד לעזרתם של מהפכנים אלה? הרנסאנס, הטכנולוגיה וראשיתו של ההומניזם. כך נולד עולם שלם של כנסיות הנקראות "פרוטסטנטיות", ועימן נולדו האדם 'החדש' ובעיקר – חברה חדשה.

2. לוחמי הוותיקן – מסדר הישועים
מסדרים של נזירים קמו במהלך ההיסטוריה על רקע נסיבות חברתיות ופוליטיות וסיפורו של המסדר הישועי אינו יוצא דופן מבחינה זאת. המסדר אומץ בחום ע"י הכנסייה הקתולית אשר חיפשה לומים שיאבקו בשמה נגד הפרוטסטנטיות. מכאן התגלגלה רכבת הרים אשר הביאה את הישועים לכל קצוות תבל, לתהילה עולמית אך גם לשיאים ולתהומות ביחסים עם האפיפיורות.

3. אנגליה והיווצרות הכנסייה האנגליקנית
מאז החלטתו המפורסמת של הנרי השמיני לוותר על כפיפות לרומא, נאלצה הכנסייה האנגליקנית לבחור כיצד מתנהלים בעולם של קיצוניות: תומכי האפיפיורות מזה וטהרנים (פוריטנים) מזה. הכנסייה באנגליה מצאה נוסחת ביניים שמותירה זו לצד זו – קתדרלות מקושטות ומרהיבות לצד בתי תפילה סגפניים.

4. פניני הספרות הנוצרית – גן העדן האבוד מאת מילטון, הגיגים מאת בליז פסקל
היצירה הנוצרית איננה רק בצלילים, פסלים וארכיטקטורה, אלא כמובן בפס הקול של שירה, הגות וספרות. נדגום במעט מהיוצרים והיצירות ספוגות האמונה אשר נכנסו לפנתאון היצירות הגדולות של המערב וגם זכו לתרגום לשפה העברית.

5. אקסטאזה דתית או ההתעוררות הגדולה!
ניצני המהפיכה המדעית ותקופת ההשכלה פרחו בעיקר במחצית השניה של האלף השני לספירה. תגובה הפוכה לרציונליזם וביקורתיות פרצה באופן מפתיע (או לא...) ובאה לביטוי רגשי וחווייתי בעולמות הקתוליים והפרוטסטנטיים. הלכי רוח אנטי שכלתניים הביאו פסגות חדשות של מיסטיקה קתולית מצד אחד, ופרקטיקות אקסטטיות בעולם הפרוטסטנטי. "האקסטזה של תרזה מאבילה" מייצגת את הלך הרוח הקתולי ו"ההתעוררות הגדולה" בארה"ב מדגימה את הלך הרוח הפרוטסטנטי – אוונגלי.

6. "תורת חסד על לשונה"
מחויבותה של הכנסייה לתורת החסד המקראית הייתה ועודנה מצווה שאין להתחמק ממנה. הציווי לדאוג לגר, לאלמנה וליתום, התממש במוסדות צדקה, מנזרים בעלי שליחות סוציאלית ו – מסיון. בשעור זה נלמד על הגשמתה של תורת החסד בכנסיות השונות: ממנזרים שאספו יתומים ועד אברט שוויצר בתחנת המסיון באפריקה.

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page