top of page

חפש את האישה בכנסייה

על נשים, מעמדן ופועלן באלפיים שנות הכנסייה והנצרות.

מעמד האישה בנצרות שונה ממעמדה ביהדות ובאסלאם. סיפורי היסוד על הדמויות הנשיות המוזכרות בברית החדשה נקראו לאורך ההיסטוריה ונבנו מודלים של האישה "המופתית". באיזה מידה שינתה הנצרות את תפישת האישה ביחס לתרבות בה היא חיה? האם שוויון לאישה מתאפשר רק במחיר וויתור על מיניותה?

נושאים מרכזיים

מעמדה של האישה בנצרות - הדרה או האדרה?

בין חוה לחוה החדשה (מרים הבתולה)

פולחן מרים הבתולה בכלל, במגרש הכדורגל וזירת השוורים בפרט.

מריה מגדלה - הגיבורה האמתית.

יומני המסע של נשים נחושות ואמיצות מהמאה הרביעית לספירה: פאולה ואיגריה.

נזירה קדושה עם שמונה ילדים: סיפורה של בריגיטה הקדושה, פטרונית שוודיה

המהפכה הפרוטסטית" פריצת דרך למעמד האישה או ציד מכשפות.

האחות אברהם – סיפורה של לותרנית שנפכה קתולים, פמינסטית ומורדת אשר בחרה את ירושלים לביתה

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page