top of page

בין יהודים לנוצרים בפרשנות המקרא

שתי דתות יצאו לקרב ירושה לאחר חורבן הבית: היהדות הרבנית - אשר ראתה עצמה כממשיכה וכיורשת של אברהם אבינו ועולם המקרא, והנצרות. שתי הדתות התפתחו כשהן מתבססות על המקרא העברי, אבל מבינות אותו כל אחת לשיטתה. כל אחת מהן קראה, ציטטה, פירשה ופיתחה הסברים מנומקים מדוע היא "המשקפיים הראויות" להבנת הטקסט הקדוש. האם ניתן לחלוק טלית אחת לשניים?

נושאים מרכזיים

מאלפא עד אומגה : מבוא לישוע היהודי ולנצרות

הברית החדשה קוראת את הברית הישנה : ישוע כקרבן המחליף את בית המקדש

"ממשה עד משה לא קם כ... : ישוע כמשה חדש

האם סיפורי המקרא הם היסטוריה או משל ? הקריאה החדשה מבית המדרש של

אוריגנס מקיסריה

צמד חמד : יוחנן המטביל וישוע – השוואה לצמד המקראי אליהו ואלישע

סיפור אהבה נוצרי : שיר השירים בעיני הנוצרים

כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים – כיצד הפך הר ציון ל"בשורה לגויים"

מסעות נוצרים לארץ המקרא והיחס לאתרים מקראיים

חוה, יעל, דבורה, רות, יהודית ושאר הנשים כמודל של מרים אם ישוע

שניים אוחזים בטלית : יהדות ונצרות בקרב הירושה של אברהם אבינו

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page