top of page

גואל, בוגד ויצאנית - הדמויות הגדולות שביסוד הדת הנוצרית

בסדרה זו נתוודע לדמויות אשר עיצבו את הדת הגדולה של הציוויליזציה המערבית.
הדמויות בהן נעסוק - ישוע מנצרת, מרים המגדלית ויהודה איש קריות - היו למופת (ולשלילה) בחברה המערבית לדורותיה. גם אם תיאור הדמויות בספרות הנוצרית הינו מגמתי ולא מציאותי היסטורי - הרי שנוכחותן שרירה וקיימת בכנסייה ובדמיון, באמנות ובאמונה.

נושאים מרכזיים

1. ישוע הנוצרי: היסטוריה ומיתולוגיה בסיפורו של הגואל והמשיח הנוצרי
נגר או מטיף, פילוסוף או מגרש שדים, מתקן עולם או מייסד דת חדשה? שעור על דמותו ההיסטורית של היהודי המפורסם ביותר בעולם.

2. פטרוס השליח והאפיפיור הראשון: כיצד הפך הדייג לממלא מקום המשיח עלי אדמות?
תלמידו של ישוע בשם שמעון – פטרוס, מוזכר מאות פעמים בברית החדשה ובמסורות הנוצריות. על "כס פטרוס" ישבו האפיפיורים לדורותיהם ועל שמו נקראת הבזיליקה העצומה של הוותיקן. בהרצאה זו נשמע על דמותו של הדייג הפשוט מהגליל, מהו סיפורו ב-"קוו ואדיס" וכיצד הפך למנהיג הכנסייה העולמית.

3. מרים אם האלוהים
מעמד האישה בנצרות שונה ממעמדה ביהדות ובאסלאם. סיפורי היסוד על הדמויות הנשיות המוזכרות בברית החדשה נקראו לאורך ההיסטוריה ונבנו מודלים של האישה "המופתית". באיזה מידה שינתה הנצרות את תפישת האישה ביחס לתרבות בה היא חיה? האם שוויון לאישה מתאפשר רק במחיר וויתור על מיניותה?

4. יוחנן המטביל – נביא, מבשר המשיח או מתחרה של ישוע?
הנוצרים מעריצים את יוחנן המטביל כקדוש על. הברית החדשה מתארת שהטביל את ישוע בירדן, היה נערץ על המוני בני ישראל בראשית המאה הראשונה ושילם בחייו על ביקורתו הנוקבת נגד המלך היהודי בתקופתו. עדות היסטורית חיצונית עוזרת לבסס את התאורים של הברית החדשה כאמינים. לולא הוצא להורג לפני צליבת ישוע – ייתכן שהייתה מתפתחת דת אחרת ששמה בראשה את יוחנן המטביל.

5. מריה מגדלנה: יצאנית או מאמינה לדוגמה?
רוב הציבור מזהה את השם "מריה מגדלנה" עם דמותה של יצאנית. בברית החדשה לא נאמר ואפילו לא נרמז שהייתה כזאת. לעומת זאת הסיפורים עליה בברית החדשה הם מהמרשימים שבסיפורי נשים בעת העתיקה –הפורצים את מגבלת השובניזם שבבסיס הדתות המונותיאיסטיות. בהרצאתנו נברר מי הפך את דמותה של התלמידה המופתית לזונה ומדוע?

6. יהודה איש קריות: בוגד המשתף פעולה עם השטן או חבר נאמן הפועל (גם) בשליחות אלוהים?
יהודה איש קריות לפי הברית החדשה אחראי היה להסגרת ישוע ובכך למותו על הצלב. יהודה הפך לסמל של בוגד שפל, ולימים כאב טיפוס של יהודים בכלל. בהרצאה זו נבדוק אם ניתן "לזכות" את יהודה מסיפור הבגידה וההאשמה באחריות למותו של ישוע. האם ייתכן שבמקום בוגד, היה יהודה אידאולוג או ידיד אמת של ישוע?

בסדרה המלאה יש 10 מפגשים על 10 דמויות. הדמויות הנוספות הן :
7. פאולוס (שאול הטרסי) השליח לגויים, ארכיטקט התיאולוגיה הנוצרית
8. יעקב הקדוש - כיצד הגיע דייג מהכנרת להיות 'המציל' של ספרד ולהיקבר בסנטיאגו דה קומפוסטלה?
9. תומאס התלמיד המפקפק - הדמות החתרנית ביותר מבין תלמידי ישוע
10. דמויות של עושי חסד בברית החדשה: יוסף אביו של ישוע, ויוסף הרמתי - האיש שהביא את ישוע לקבורה

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page