top of page

מאמינים ושרים: המיסה, הקנטטה, הרקוויאם והסבט מאטר

מרצים: ד"ר איתן אור-נוי, כנר ומוסיקולוג, יסכה הרני, חוקרת נצרות.
המוסיקה הקלאסית נולדה מן הנצרות. בקורס חדשני זה, נצא למסע מאלף בו נתוודע לעולם הליטורגי הנוצרי וליצירות המופת המוסיקליות שנכתבו בהשראתו. הקורס יושתת על דיאלוג מרתק שיתרחש על הבמה, בו ידונו שני המומחים בטקסטים המשמשים לפולחנים השונים וביצירות המוסיקליות המושתתות עליהם. מדי מפגש יתבוננו חוקרת הנצרות יסכה הרני והמוסיקולוג ד"ר איתן אור-נוי במיטב המיתוסים הנוצריים וברפרטואר המוסיקלי הנוצרי.

נושאים מרכזיים

המיסה הנוצרית במערב

מיסה גרגוריאנית, המיסה הפוליפונית המוקדמת בימי הביניים

המיסה הנוצרית

המיסה בסי מינור מאת באך, מיסה בדו מינור מאת מוצרט

הרקוויאם מאת מוצרט

הרקוויאם מאת ורדי

מרים: בין סבל להודיה

המגניפיקט מאת באך, סטבט מאטר מאת פרגולזי

משל העלמות

קנטטה מס' 140 מאת באך

סיפור הצלוב

המתאוס פסיון מאת באך

תהילים ושאר מלים

קנטטה מס' 131 מאת באך, הרקוויאם הגרמני מאת בראהמס, הסימפוניה השנייה מאת מנדלסון

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page