top of page

קדושים ואנשי מופת

קורס משותף של יסכה הרני ופרופ' אביגדור שנאן

נושאים מרכזיים

. "איש אלוהים קדוש" – על אלישע ואליהו בראי ספרות האגדה -פרופ' אביגדור שאנן

האם אפשר ללמוד לחולל ניסים ? פטרוס התלמיד של ישוע, בברית החדשה ובספרות הנוצרית לדורותיה - גב' יסכה הרני

חסידים ואנשי מופת בספרות האגדה : חוני המעגל ור' חנינא בן דוסא -פרופ' אביגדור שאנן

"חיילים של אלוהים" : תנועת הנזירות – מהמדבר המצרי ועד אירופה - גב' יסכה הרני

רבי עקיבא, מקדש שם שמים ברבים -פרופ' אביגדור שאנן

למות למען ישוע: המרטירים הנוצריים והמופת של הקדוש גורג' הורג הדרקון - גב' יסכה הרני

רבי מאיר, "פה קדוש" – עולמו ועלילותיו - פרופ' אביגדור שאנן

יצאניות חוזרות בתשובה : כיצד הפכה מרים המצרית לסגפנית וקדושה - גב' יסכה הרני

רבי יהודה הנשיא, "רבנו הקדוש" – מפעלו ודמותו המשיחית - פרופ' אביגדור שאנן

"חז"ל של הכנסייה" : הירונימוס מבית לחם – פרשן ומתרגם המקרא - גב' יסכה הרני

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page