top of page

הבשורה עם יסכה הרני - אוונגליון מרקוס

הבשורה עם יסכה הרני - אוונגליון מרקוס
שעור 1 קורס 260 קריאה באוונגליון מרקוס

שעור 1 קורס 260 קריאה באוונגליון מרקוס

01:35:01
שעור מס' 2 אוונגליון מרקוס פרק ב קורס 260

שעור מס' 2 אוונגליון מרקוס פרק ב קורס 260

01:31:22
שעור 3  קריאה באוונגליון מרקוס פרק ג

שעור 3 קריאה באוונגליון מרקוס פרק ג

01:25:14
260פרקים3.jpg

אוונגליון מרקוס

קוראים את הברית החדשה עם יסכה הרני

לימוד מעמיק וביקורתי של הספר הקדוש לשני מיליארד נוצרים בעולם: הברית החדשה. 
בסדרה זו אנו לומדים פרק אחר פרק את אוונגליון מרקוס - הנחשב לקדום  מבין ספרי הבשורה.

11 הרצאות

עלות הסדרה לכל התקופה: 450 ש״ח

לאחר הרכישה הסדרה תהיה זמינה למשך: 3 חודשים

*הערות על שלבי הרכישה*

1. במהלך הרכישה תתבקשו לפתוח משתמש על מנת שהמערכת תדע לזהות אתכם ולפתוח עבורכם את הסדרה

2. לאחר הרכישה מייל עם כל הפרטים הרלוונטים ישלח אליכם

3. באופן כללי, לאחר הרכישה ולצורך צפייה, שימו לב שאתם מחוברים ושמכם מופיע בכפתור מתחת.

במידה וכתוב ״log in" עליכם להתחבר ורק לאחר מכן הסרטונים יפתחו עבורכם.

צפייה מהנה

bottom of page