top of page

6.11

השומרון והשומרונים במסורת הנוצרית

בתאורי הברית החדשה, ישוע עובר דרך אזור השומרון ואגב כך עושה ניסים ומשוחח שיחות רבות משמעות עם תושבי האזור. התייחסותו לאוכלוסיית השומרונים מעניינת, וידוע במיוחד "משל השומרוני הטוב".  

13.11 

הרים קדושים (לנוצרים) בארץ הקודש 

לפי ספורי הברית החדשה, ישוע עלה להר גבוה ו"השתנה". מסורת הר סיני עולה ומבצבצת במקרים שונים בברית החדשה, ומבססת את קדושת ההרים עליהם עמד ישוע, כגון הר תבור.

 

20.11

בהשראת הטבע ובני האדם: אוצר המשלים של ישוע   20.11

לימוד ותוכחה באמצעות משלים, מוכרים כבר מהמקרא ומהעולם הקלאסי. בהרצאה זו נאפיין את הייחוד במשלים שהפכו לחלק מהתרבות הנוצרית העולמית כגון 'משל הבן האובד', 'משל השה האובד' ואחרים.

 

27.11 

ייסוריה של דרך הייסורים    

גלגולים רבים עברה המסורת על דרכו האחרונה של ישוע בירושלים, עד שהתייצבו 14 התחנות של ה- "ויה דולורוזה" . ההרצאה עוסקת בסיבות להיווצרותה של דרך הייסורים, התפתחותה והיותה אטרקציה מרכזית לצליינים עד ימינו. 

הרצאות בבית התרבות סביון, רחוב נתיב היובל 1. טלפון 8234*
גליה הרטוב  galia@savyon.muni.il

לטייל בארץ ישראל עם התנ"ך והברית החדשה
ימי רביעי 16:30-18:00

בית התרבות סביון
 

bottom of page