top of page
רמת גן
יסכה הרני רמת גן תולדות הנצרות.

ההרצאות במסגרת קתדרת עת הדעת - תשע"ח.

ההרצאות יתקיימו בבית אברהם קריניצי.

רח' קרינצי, 64

רמת-גן

לפרטים נוספים: 03-6753798, 03-6753527

iris@ramat-gan.muni.il

gili-f@ramat-gan.muni.il

גילי פלק

gilifaaz@gmail.com

bottom of page