top of page

עמוד הרשמה לאירוע

מועדי הסיורים יפורסמו בקרוב

|

המוזיאון הארמני

השתלמות במוזיאון הארמני החדש

השתלמות במוזיאון הארמני החדש
השתלמות במוזיאון הארמני החדש

Time & Location

מועדי הסיורים יפורסמו בקרוב

המוזיאון הארמני, ירושלים

About the event

לרגל פתיחתו לציבור של המוזיאון הארמני החדש, אוציא מספר סיורים למוזיאון. נושאי הסיור יכללו את בגדי הכהונה והחפצים הליטורגיים הייחודיים של הכנסייה הארמנית, אוסף כתבי היד, ההיסטוריה של העם הארמני וכמובן פסיפס הציפורים.   

מועדי הסיורים יפורסמו בקרוב.

להלן קישור להרשמה למעוניינים:

Share this event

bottom of page