top of page

ספרים מומלצים

The-Thirty-Year-Genocide

The-Thirty-Year-Genocide

בעת זאת

בעת זאת

זמנים

זמנים

ירושלים קילומוטר מרובע אחד

ירושלים קילומוטר מרובע אחד

הרוח והכלה

הרוח והכלה

סיפורו של השגריר מורגנטאו

סיפורו של השגריר מורגנטאו

ארבע חיבורים תאולוגים

ארבע חיבורים תאולוגים

האסלם

האסלם

מסביב למשולש

מסביב למשולש

גנוסטיקה

גנוסטיקה

ספר סטאטוס קוו

ספר סטאטוס קוו

The Church of Nativity in Bethlehem

The Church of Nativity in Bethlehem

הירושה של אורהאן

הירושה של אורהאן

ספר נשים מאות קדומות

ספר נשים מאות קדומות

ארבעים הימים של מוסה דאג

ארבעים הימים של מוסה דאג

The Other Peace Process

The Other Peace Process

פרחי ארץ הקודש

פרחי ארץ הקודש

bottom of page