top of page
Jose leonardo-san marcos .jpeg

קורס zoom שנתי

260 פרקים

קוראים את הברית החדשה עם יסכה הרני

קריאה באוונגליון יוחנן

 

Jose leonardo-san marcos .jpeg

על הקורס

בברית החדשה 260 פרקים ב 27 ספרים. אחדים מהפרקים מפורסמים וידועים, אחרים פחות מוכרים ואף חידתיים לקורא. בקורס זה נלמד כיצד לקרוא את סיפורי הברית החדשה דרך משקפיים שונות: משקפי ההיסטוריה, משקפי הפילולוגיה, משקפי התאולוגיה, משקפי הגאוגרפיה הקדושה (וגם משקפי הטיול בארץ הקודש). זהו הטרימסטר השלישי והאחרון בקריאת האוונגליונים. 

קורס זה יימשך זמן רב... מי יודע... שנה לפחות ואף יותר, ובו נקרא את כל הברית החדשה! מדי שעור נעבור על פרק או שניים ולעיתים אפילו שלושה. מספר הפרקים שנלמד בשעור יהיה תלוי במורכבות הטקסט, החשיבות של התכנים למאזינים וכמובן גם באורכו. לדוגמה הפרק הארוך ביותר בברית החדשה הוא הפרק הראשון באוונגליון יוחנן, עם 80 פסוקים, לעומת הפרק הקצר ביותר שהוא פרק 15 בספר ההתגלות, עם 8 פסוקים בלבד.
בשנה הבאה נקרא את ספר מעשי השליחים ואת האגרות.

 קריאה באוונגליון יוחנן

17 הרצאות 

מחירון

530 ש״ח

 לא ינתנו החזרים וקיזוזים על שיעורים שנקנו בעבר או על חוסר נוכחות *

הבשורה עם יסכה הרני - אוונגליון יוחנן

הבשורה עם יסכה הרני - אוונגליון יוחנן

הבשורה עם יסכה הרני - אוונגליון יוחנן
Search video...
קורס 260 אוונגליון יוחנן פרק א

קורס 260 אוונגליון יוחנן פרק א

01:38:57
אוונגליון יוחנן פרקים ב-ג - משופר

אוונגליון יוחנן פרקים ב-ג - משופר

01:41:36
אוונגליון יוחנן פרק ד - משופר

אוונגליון יוחנן פרק ד - משופר

01:34:47
אוונגליון יוחנן פרק ה

אוונגליון יוחנן פרק ה

01:27:03

הרשמה

פספסתם את ההרצאות הקודמות?
תוכלו לרכוש את ההקלטות ולצפות בזמנכם הפנוי

מצפה לראותכם, יסכה הרני