top of page
This service is not available, please contact for more information.

מפגשים על נוצרים ראשונים

  • Free
  • מכון אבשלום תל אביב

Service Description

הנוצרים הראשונים בקורס זה נתחקה אחרי ראשוניה ומייסדיה של הדת הנוצרית. בעיקר נשתמש בכתבי הברית החדשה כדי להבין מי הם היו, מה בקשו וכיצד ניסחה הברית החדשה את אמונתם. "נאה דורש ונאה מקיים" – האם יש "מוסר נוצרי"? קריאה באוונגליונים על תורת המוסר של ישוע, אשר תלמידיו וממשיכיו העריצו ובקשו לקיים. הצליבה של ישוע – רשמון. 4 גרסאות בברית החדשה מתארות בפירוט את מותו של יושע על הצלב. לפיכך מובן שהצליבה היא מהותית ומרכזית להבנת הנצרות מתחילת דרכה. קריאה השוואתית של האוונגליונים, תבהיר באיזה אופן רצו הנוצרים הראשונים לזכור ולהבין את פשר הצליבה. "תורת הצלב" של פאולוס . דמותו של פאולוס מסקרנת את החוקרים, לא פחות מזו של ישוע, בהיותו המנסח העיקרי של תורת הנצרות. בשעור זה נלמד על אישויותו, תפישותיו ותורתו כפי שנלמדת מהמאה הראשונה ועד עצם היום הזה. "כי מציון תצא תורה" - קהילת השליחים הראשונה לאחר פנטקוסט. ספר מעשי השליחים מתאר כיצד נולדה הכנסייה (קהילת התלמידים) בירושלים. בהרצאה זו נלמד מי היה מנהיגה ואלו דרישות הוצבו בפני המצטרפים לקהילה. מקהילה מקומית לכנסייה אוניברסלית. מערכת היחסים בין פטרוס ופאולוס אינה כה הרמונית כפי שניתן למצוא בספורי הכנסייה וציוריה. בשעור זה נקרא על המחלוקות שהיו בתוך הקהילה בנוגע לשמירת מצוות, שבת וברית מילה. כידוע הנצרות ביטלה את הצורך במצוות אך האם התקיימה נצרות שומרת מצוות במהלך מאות השנים הראשונות? קהילות מקדשי השם (של ישוע). דורות רבים של נוצרים שלמו מחירים כבדים על אמונתם, עד ימי הקיסרקונסטנטינוס. מדוע נרדפו הנוצרים ומאין לקחו את מופת האומץ ומסירות הנפש ? קריאה ב"אפוקליפסה" ובכתבים עתיקים מהעולם הרומי. 07/11/2019 14/11/2019 21/11/2019 28/11/2019 12/12/2019 19/12/2019


Upcoming Sessions


Contact Details

972-52-3278713

yiscasite@gmail.com

Pick address


bottom of page