top of page
This course can no longer be booked.

טרימסטר שלישי - פברואר עד אפריל

הרשמה לטרימסטר המלא

  • Ended
  • 480 שקלים חדשים
  • Location 1

Service Description

בבברית החדשה 260 פרקים ב 27 ספרים. אחדים מהפרקים מפורסמים וידועים, אחרים פחות מוכרים ואף חידתיים לקורא. בקורס זה נלמד כיצד לקרוא את סיפורי הברית החדשה דרך משקפיים שונות: משקפי ההיסטוריה, משקפי הפילולוגיה, משקפי התאולוגיה, משקפי הגאוגרפיה הקדושה (וגם משקפי הטיול בארץ הקודש). הקורס מחולק לשלושה טרימסטרים וזהו הטרימסטר השלישי והאחרון.


Contact Details

  • Pick address


bottom of page